บริษัท ควีนส์ ซิสเทม จำกัด

ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่าย รับจ้างผลิต เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องแล็บ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ สินค้าประเภทเครื่องมือ เครื่องมือวัด และ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบริการหลังการขาย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุสิ้นเปลือง

ติดต่อ

บริษัท ควีนส์ ซิสเทม จำกัด
54/222 หมู่ 3 ตำบล คลองข่อย อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี0125562020563
©2022 บริษัท ควีนส์ ซิสเทม จำกัด
Built on SimplePage by DotArai Co., Ltd.